Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Toɓɓe Tawhiid (2)

Yaa ayyuhan’naasu
Ko onon yo yimɓe

Antumul fuqaraa’u
Ko onon woni waasuɓe

Ilal’Allaahi
Faade ka Allaahu

Wal’Allaahu
Kanko Allaahu

Huwal khaniiyu
ko Kanko Galo (Alɗuɗo) Yondiniiɗo

Alhamiidu
Yetteteeɗo

Wal wahadaaniyyatu
Gootimbaaku Makko

Law kaana
si tawno laatino

Fii himaa
no e nder kammuli maa ka nder leyƊe

Aalihatan
Reweteeɗo

Il’Allaaha
Ko wanaa Allaahu

Lafasadataa
Ɗi bonayno ɗi ɗiɗi kala

Wal quduratu
Bawgal

Innal’Allaaha
Kanko Allaahu

Alaa kulli say’in
E kala huunde

Qadiirun
Ko O hattinɗo waawude.
 

————————————————-

Waaju Hajja Mariama Keso Bah

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :