Enen kadi en mawninay ɗemngal Arabu ngal?

Sakiraaɓe tedduɓe, Ñalnde 18 Deesaambur / Bowte 2017– wano woowiri non e hitaande kala- winndere nden fof mawninno ñalngu ɗemngal aarabu ngal e yamaruyee Unesco, suɓiiɓe nden feere mawningol ɗemngal aarabu ngal Jokkito »

Kawral am e yumma Salamatu Soh, ka jaaɓi-haaɗtirde Mohammed V, Rabat 2017-09-27

Yumma Salamatu Soh, anndiraaɓe Salamatou Sow, wiɗtotooɗo ka jaaɓi-haaɗtirde Ñamee (NIGER), ɗemɗiyaŋke humpitiiɗo fii Fulfulde e Pulaaku, nodditano tawtoreede e bensondiral mawngal waɗngal ka laamateeri Marok, e nder Saare mawnde nden Rabat Jokkito »

Gonal Fulfulde ndeer gannde kese

Fulfulde e gannde kese, ko tiitoonde winndannde nde wiɗtooɓe ɗiɗo (2) misranaaɓe hawtiti winndi, ɓen ngoni : Dr. Aadel Usmaan Imam Ayat, jannginoowo ɗemɗe afrik, to Duɗal Ɗemɗe e Eggo (faculté de Jokkito »

Ciimtol FPU & FPUNA nder Washington: 7, 8 & 9 lewru Morso (July), 2017

Taariika Fulɓe Progressive Union (FPU) ko mojobere daraniinde fiyaakuuji renndo e pinal. Ko e hitaande 1966 nde sincaa e nder Sarlon. Innde mayre aranere nden fewndo nde sincaa ko Fullah Youth Organization Jokkito »

Nafitorgol karallaaji kesi fii jannugol Fulfulde

 Gila internet layi, humindiri jamaaji ɗin, wontuno laawol lumbinirngol miijooji e eɓɓooje, maandinirngol jannde e gannde. Ko e ngol laawol kadi yimɓe ɓen waɗti daɗndirde ngaddamaakuuji maɓɓe e finaa-tawaaji maɓɓe, seɓitoriiɗi mulugol. Jokkito »

 

Yimre: Majjaaɗo Alla gaynaali! 2

Haaraali jaa mo ñaamaali 11
Rewataa e jaa mo andaali
Jaa wurɗo heege njanɗaali.
 

Teddaa kisa mo andaali 12
Andal ko naange niɓɓaali
Jaa gando mey si rewraali,
 

Ko wa marɗo ñamri ñaamaali 13
Koltu maraangu surraali
Ñamri maraandi harnaali.
 

Jangii rewaali hittaali 14
Jaa hittataa ko jawlaali
Dewe den ko demi sooyaali.
 

Remi reeni ñiiri sannaali 15
Weelaaka jaa mo sannaali
Kono haarataa mo ñaamaali.
 

Bal’ama andu huuraali 16
Andal nafaali duncaali
Dandaali yiite malnaali.
 

Qaaruuna alɗi nafkaali 17
Jawdeeli makko okkaali
Ittaali heege duncaali.
 

Dandaali lette malnaali 18
Fir’awna laami nunɗaali
Laamuuli makko ruttaali
 

Ñaawoore Alla dandaali 19
Duncaali lette ɓokkaali
Hay huunde laamu gaynaali
 

Jaa huunde fow mo rewraali 20
Halkay mo sunna tultaali
Aayeeje Jooma joopaali.
 

Kono bonɗo ɓernde andaali 21
Hollaaɗo ɗen o feewaali
Maayay e ɗayre ƴoytaali.
………………………………………..
Ramatullaahi Telikoo
Janngee ɗoo Taariika Yumma Ramatullaahi Telikoo:

jowlol.org/index.php/14-sample-data-articles/76-annditen-ramatullaahi-telikoo

Rokku miijo (coment)

%d blogueurs aiment cette page :