Hoore Fulɓe nden ko Gine woni

Hina wi’eede Seeku Tuure wi’uno, fulɓe ko Mboddi Afrik, hoore nden ko Gine woni, o taƴaynde!. Hay si Seeku Tuure waawaano taƴude hoore nden ne; o tappiinde kam haa nde naawni fota, Jokkito »

Miijo : Hol no Fulfulde naatirta RFI e nanndo mun?

Banndiraaɓe Tedduɓe,  Ñannde 19/10/2015, RFI (Radio France Internationale) finirno ngal kumpital: « Ɗemngal Mandinka ina waɗta haaleede e ngoon rajo tuggi oon –alawma». Kabaaru oo w’i’i, « ɗuum, ko caggal / ɓaawo Jokkito »

Ciimtol batu Comité Directeur ARP/TPS, Dakar, ñande 05/09/2015

Banndiraaɓe tedduɓe, ñande 05/09/2015 fedde ɓamtoore Pulaar Senegaal- Tabital Pulaaku Senegaal (ARP/TPS), waɗii batu to jooɗorde mayre galle Pulaar-Yero Dooro Jallo he leygal Geejawaay Dakar, he dow (g)ardagol hooreejo goomu jogitiingu jiilgol Jokkito »

Gine: Alfaa Konde laamitike fii happu ɗimmu (njaltudi araniri ndin)

CENI on feññinii njaltudi arani ndi woote hooreejo leydi ɗen Gine hanki 17 Oktoombur e jonnde ngomnanke (officielle) yuɓɓiraande on haaju ka galle yimɓe ɓen (palais du peuple). Kanndidaajo RPG on foolirno Jokkito »

Sifoɗen seeɗa e dawrugol leydi Muritani

Leydi Muritani ko leydi mbaɗndi leƴƴi keewi, hono leyɗe Afrik ɗee fof, sabu wuuri e nder mayri ko leƴƴi nayi, ɗiin ngoni: Safalɓe (Aarabeeɓe), Fulɓe, Sooniŋkooɓe, Jolfuɓe e wambaraŋkooɓe (kono wambaraŋkooɓe limetaake Jokkito »

 

Hoore Fulɓe nden ko Gine woni

Jallo Teli

Hina wi’eede Seeku Tuure wi’uno, fulɓe ko Mboddi Afrik, hoore nden ko Gine woni, o taƴaynde!. Hay si Seeku Tuure waawaano taƴude hoore nden ne; o tappiinde kam haa nde naawni fota, ko waɗi mi wi’ude noon, ko si en ndaari ngonka fulɓe kan e nder leyɗe Afrik ɓe woni ɗen, en taway alaa ka ɓe mari ɗuuɗal wano ɓe mardi ɗuuɗal Gine non, hiɓe ɗuuɗi limoore, hiɓe jogii marɓe jawdi, hiɓe mari jaŋnguɓe jandeeji ɗin fow, Diina, ganndal, dawrugol e gannde luttuɗe ɗen fow…

Miijo : Hol no Fulfulde naatirta RFI e nanndo mun?

RFI

Banndiraaɓe Tedduɓe, 

Ñannde 19/10/2015, RFI (Radio France Internationale) finirno ngal kumpital: « Ɗemngal Mandinka ina waɗta haaleede e ngoon rajo tuggi oon –alawma». Kabaaru oo w’i’i, « ɗuum, ko caggal / ɓaawo nde ɗemɗe Hawsa e Swahili naatnoo e ngoon rajo ». Ɓe mbi’i : « faandaare nde ko mbele RFI ina ɓeyda yaajde, nde ɓura heɗeede e woon nokkuuji e ngool le’ol e ngaddinaaji mum e leyɗeele : Senegaal, Mali, Gine, Gammbi, Kotdiwaar… »

Ciimtol batu Comité Directeur ARP/TPS, Dakar, ñande 05/09/2015

Tabital-pulaaku-international-271x300

Banndiraaɓe tedduɓe, ñande 05/09/2015 fedde ɓamtoore Pulaar Senegaal- Tabital Pulaaku Senegaal (ARP/TPS), waɗii batu to jooɗorde mayre galle Pulaar-Yero Dooro Jallo he leygal Geejawaay Dakar, he dow (g)ardagol hooreejo goomu jogitiingu jiilgol golle ARP/TPS mawɗo Maham Jallo.
Wonnoo toɓɓe batu nguu ko :

Gine: Alfaa Konde laamitike fii happu ɗimmu (njaltudi araniri ndin)

Resultats-guinevote-696x440

CENI on feññinii njaltudi arani ndi woote hooreejo leydi ɗen Gine hanki 17 Oktoombur e jonnde ngomnanke (officielle) yuɓɓiraande on haaju ka galle yimɓe ɓen (palais du peuple). Kanndidaajo RPG on foolirno woote ɗen (57, 85% , Sellu Dalen Jallo, kanndidaajo UFDG on heɓi (31,44%).
E hino ɗoo limooje ɗe Bakarii Fofana, Hooreejo CENI on jonni:

%d blogueurs aiment cette page :